Terminology quiz

Question Answers Right answer
Downwards hooking block
Uchi-Ude-uke
Sokuti-osae-uke
Gedan-barai
Gedan-kake-uke
Hand sweeping block
Sokuti-osae-uke
Te-nagashi-uke
Sokuto-osae-uke
Otoshi-uke
Augmented forearm block
Morote-uke
Sukui-uke
Juji-uke
Gedan-juji-uke
Side combined block
Uchi-Ude-uke
Gedan-juji-uke
Sokumen-awase-uke
Keito-uke
Hooking knife hand block
Juji-uke
Gedan-kake-uke
Kake-shuto-uke
Ashibo-kake-uke